Metody leczenia chirurgicznego

Jest to podsumowanie metod chirurgicznych leczenia różnych deformacji brzucha, które występują po ciąży (ale również w innych sytuacjach, np. przepuklina w bliźnie pooperacyjnej).

Co można robić, gdy jest po ciąży deformacja brzucha:

 • A. nic (ewentualnie maskować pasem brzusznym)
 • B. ćwiczenia, masaże, basen, ćwiczenia rehabilitacyjne – jest to zawsze bardzo pomocne
 • C. zabiegi operacyjne, gdy są do tego wskazania: operacje mogą być klasyczne z cięciem ściany brzucha, z wykorzystaniem technik zmniejszających uraz operacyjny lub metody laparoskopowe
 • D. zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej ( odsyłam do chirurgów plastyków – ja się tym nie zajmuję)

corobicogolne

Operacje opisane na wcześniejszych stronach:
rozejście (rozstęp) mięśni prostych brzucha – tutaj
przepuklina pępkowa – tutaj
przepuklina brzuszna – tutaj
chirurgiczne leczenie otyłości – tutaj
zabiegi abdominoplastyki z korekcją rozejścia mięśni prostych brzucha i/lub likwidacją przepukliny brzusznej – tutaj

liniabrzucha

11

Pytania i odpowiedzi

Jak przygotować się do operacji brzusznej?

Dla wykonania operacji wymagane jest odpowiednie znieczulenie chorego. Dla bezpiecznego wykonania znieczulenia niezbędne jest gruntowne zbadanie chorego, przeanalizowanie przyjmowanych leków, określenie czy mogą zagrażać jakieś niebezpieczeństwa w okresie okołooperacyjnym. Pacjenta bada chirurg i anestezjolog.

W zależności od wieku pacjenta i jego zdrowia, mogą być wymagane badania krwi, moczu, EKG, RTG klatki piersiowej lub też inne, dodatkowe badania. Gdy pacjent jest pod stała specjalistyczną opieką – wymagana jest konsultacja w danym zakresie oraz pisemna opinia, w której zawarte powinny być informacje, co do bezpieczeństwa operacji oraz leczenia w okresie okołooperacyjnym. Jest to ważne szczególnie przy leczeniu kardiologicznym, endokrynologicznym, hematologicznym, itd.

a1Istnieją leki, których przyjmowanie musi być zatrzymane przed operacją. Pacjent musi omówić przyjmowane leki z zarówno z chirurgiem, jak i anestezjologiem. Nie wolno kontynuować, jak również przerywać brania leków bez konsultacji z lekarzem. Przykładowo: Aspiryna, Polopiryna, Acard i Plavix spowolniają krzepnięcie krwi. Wymagane jest zaprzestanie przyjmowania tych leków na 7 dni przed zabiegiem, co zmniejsza ryzyko krwawienia. Warfaryna (Coumadin) również spowalnia krzepnięcie krwi i należy przerwać to leczenie co najmniej 3-5 dni przed operacją. W niektórych przypadkach doustny lek zmniejszający krzepnięcie zastępuje się na okres operacji zastrzykami o podobnym działaniu (tzw. heparyny drobnocząsteczkowe). Są one bezpieczne – nie zwiększają krwawienia przy operacji. Decyzję, co do zmiany sposobu leczenia podejmuje chirurg, zwykle po konsultacji z lekarzem specjalistą w danej dziedzinie.

Przed operacją zwykle wymagane jest wypełnienie ankiet ze szczegółowymi pytaniami dotyczącymi chorób współistniejących oraz przeszłości i teraźniejszości zdrowotnej pacjenta. Po rozległych zabiegach abdominoplastyki podaje się leki zmniejszające krzepliwość – heparyny drobnocząsteczkowe (Clexane, Fraxiparine). Niekiedy również po wypisie ze szpitala pacjent dostaje zalecenie wstrzykiwania sobie samemu leków zmniejszających krzepnięcie krwi.

Operacja może być wykonana, gdy pacjent jest na czczo przez co najmniej 6 godzin (bez picia, jedzenia, palenia, żucia gumy). Jeżeli w tym okresie przypada czas na przyjęcie leków – np. na nadciśnienie tętnicze – należy je połknąć i popić małym łykiem wody.

Siatki chirurgiczne - kiedy są stosowane? Jakie są ich zalety i niebezpieczeństwa??

Gdy opisuje się metody wzmocnienia ściany brzucha z reguły powstaje pytanie o możliwość, bezpieczeństwo stosowania materiału syntetycznego. Zgodnie z współczesnymi zasadami do zamykania ubytków ściany brzucha (przepuklin) o średnicy ponad 5 cm powinno się stosować siatkę syntetyczną.

Takie wzmocnienie zmniejsza ryzyko nawrotu przepukliny oraz pozwala na stosowanie techniki „beznapięciowej”. Stosując tradycyjne metody zaopatrywania przepuklin zamykano otwór przepuklinowy zbliżając otaczające tkanki do siebie. Wykorzystywano w mniejszym lub większym zakresie zeszycie tkanki „na siłę”.  W efekcie takiego postępowania częste były nawroty przepuklin oraz ból w miejscu operowanym. Współcześnie obowiązuje zasada postępowania „beznapięciowego”. Nie ściąga się tkanek do siebie, ale otwór przepuklinowy przykrywa się materiałem sztucznym. Stosowanie siatek w tym zakresie jest powszechnie uznawane, błędem jest inne postępowanie.

a2

Czyli zdawałoby się, że, w każdym przypadku wymagane jest użycie siatki. Ale.. jest wyjątek od tej reguły i dotyczy kobiet w wieku pre-menopauzalnym a więc takich, które mogą zajść w ciążę. Uważa się, że zastosowanie siatki u kobiety może spowodować trudności z zajściem w ciążę. Wspomniane zaburzenia mogą zostać wywołane poprzez zrosty wewnątrzbrzuszne (obok na zdjęciu), które mogą być następstwem  zastosowania siatki. Taka jest ogólne reguła, powtarzana na wielu spotkaniach specjalistów w chirurgii przepuklin.

W praktyce, gdy naprawiam defekty pociążowe powłok – gdy tylko nie ma konieczności NIE stosuję siatki. Gdy pacjentka życzy sobie dodatkowego wzmocnienia powłoki – jedynym sposobem jest wstawienie choćby małej siatki. Postępowanie u mężczyzn jest zupełnie odwrotne: stosuję siatkę w każdym możliwym przypadku, bo tylko to gwarantuje trwały efekt. Szczególnie jest to ważne, gdy leczę pacjenta otyłego, palacza, czy gdy rozejście mięśni jest następstwem choroby lub przebytej operacji.

Jak będzie się zachowywało miejsce naprawy przy następnej ciąży?

Wiele Pań się niepokoi, czy miejsce „zeszycia brzucha” nie rozpruje się przy następnej ciąży? Nie ma takiego niebezpieczeństwa!
Po 3-5 miesiącach od naprawy powięź mięśniowa (czyli to, co decyduje o wytrzymałości mechanicznej rany) odzyskuje ponad 60% wytrzymałości tkanki zdrowej, nieuszkodzonej. Oczywiście ta wartość jest dużo większa, gdy wszczepia się materiał syntetyczny.

Jeżeli mięśnie proste brzucha zostały do siebie odpowiednio zbliżone i pochewki mięśniowe dokładnie przylegają – to następuje pomiędzy nimi zrost. Siła tego miejsca zrastania stopniowo zwiększa się przez pierwsze 100 dni. Gdy zrost jest prawidłowy to miejsce to będzie posiadało wytrzymałość prawie jak prawidłowa tkanka, a więc zupełnie dobrze wytrzyma kolejną ciążę.

a3Obok – siatka prawidłowo wgojona w ścianę brzucha; widok z wnętrza brzucha, siatka pokryta błoną – otrzewną ścienną.

Pytania dotyczą też siatki wgojonej w powłokę brzuszną. Miejsce z prawidłowo wgojoną siatką jest dużo mocniejsze niż naturalna ściana brzucha. Gdy doszło do operacji – siatkę normalnie się przecina. Zdarza się, że dobrze wgojoną siatkę nawet chirurg nie zauważy a jedynie wczuje pewne stwardnienie tkanki. Przy zamykaniu zszywa się tkanki tak samo, jak te bez siatki. Gojenie w tym miejscu jest nawet pewniejsze a blizna bardziej wytrzymała niż w miejscach bez siatki.

Jak wygląda przebieg pooperacyjny po plastyce powłoki brzusznej (abdominoplastyce)

Operację tę należy traktować, jak każdy inny duży zabieg operacyjny. W czasie zabiegu odsłaniane jest duże pole operacyjne. Duża liczba naczyń krwionośnych musi być zamknięta. Zakładane są liczne szwy, dreny. Operacja ta jest oczywiście w znieczuleniu ogólnym z intubacją i zwiotczeniem powłok. Obowiązuje profilaktyka przeciwzakrzepowa z zastosowaniem leków i pończoch elastycznych. a4Pobyt pooperacyjny w szpitalu po takiej operacji trwa kilka dni; dreny usuwane są najszybciej w 1. dobie pooperacyjnej a gdy wydzielanie jest duże (30-40 ml) zostają pozostawione do następnego dnia. Stopień nasilenia dolegliwości bólowych różni się pomiędzy pacjentami. Dla części jest to zabieg bolesny, inni znoszą go bardzo dobrze i już w pierwszej dobie wstają z łóżka. Okres rekonwalescencji wynosi co najmniej 1 miesiąc i dobrze, aby w tym czasie pacjent nie musiał pracować zawodowo. Należy też unikać aktywności fizycznej, szczególnie angażującej mięśnie brzucha ponad to, co jest nie do uniknięcia (np. wstawanie z łóżka do toalety). Pomocne jest używanie opatrunków uciskowych.

a5Pas brzuszny ewidentnie zmniejsza bóle po zabiegu a jego ucisk ogranicza powstawanie krwiaków w skórze oraz gromadzenia się płynu. Przyczynia się też do formowania sylwetki.

Przy dużych ranach problemem mogą być zaburzenia gojenia (np. w cukrzycy). Gojenie pogarsza również palenie tytoniu, stąd też jest bezwzględne wskazanie do zaprzestania palenia papierosów co najmniej na 1 miesiąc przed zabiegiem a także w całym okresie pooperacyjnym – do pełnego zagojenia ran.

Pełne zagojenie ran po plastyce powłoki brzusznej trwa 3 do 6 miesięcy. Początkowo blizny mogą być zaczerwienione i wypukłe ale z czasem stają się cienkie o jasnej barwie. We wczesnym okresie chirurdzy plastyce zalecają jedynie natłuszczanie ran – np. zwykła oliwką dla dzieci.

Jakie mogą być powikłania operacji korekcyjnych brzucha?

Abdominoplastyka jest poważnym zabiegiem chirurgicznym, który niestety niesie ze sobą ryzyko wszystkich poważnych powikłań łącznie z zagrożeniem życia I zdrowia. Nie jest to w żadnym przypadku banalny zabieg plastyczny. Przy podejmowaniu decyzji o poddaniu się takiej operacji należy poznać i uwzględnić możliwość wystąpienia powikłań. Dopiero przy porównaniu zalet i niebezpieczeństw – powinno się podejmować decyzję o poddaniu się temu leczeniu.

Powikłania możliwe do wystąpienia to:

Powikłania możliwe do wystąpienia to:

 • Krwawienie z ran
 • Gromadzenie się płynu wysiękowego
 • Złe gojenie się ran, łączenie z martwicą brzegów ran, podskórnej tkanki tłuszczowej i ropieniem
 • Znieczulica w miejsca przemieszczonej i preparowanej skóry; inne zaburzenia czucia w operowanych fragmentach skóry
 • Zmiana zabarwienia skóry
 • Asymetria ciała, blizn po zabiegu
 • Rozejście się ran z powodu złego gojenia i zakażenia
 • Bóle w okolicach operowanych, w tym też bóle nawrotowe
 • Obrzęki kończyn dolnych
 • Uszkodzenie nerwów z promieniowaniem bólu do kończyn
 • Zmiany wymagające powtórnych zabiegów (re-operacji)
 • Krwiaki w ranie (3-4% przypadków)
 • Bliznowce na przebiegu ran
 • Brak zblednięcia blizn (oceniać to można dopiero po roku od operacji)
 • Zgon z powodu powikłań krążeniowych (zakrzepy, zatory, powikłania sercowe)
 • Powikłania związane ze znieczuleniem