Otyłość jest poważnym, narastającym problemem cywilizacji  krajów zachodnich. Niestety, Polska w tym względzie podąża tą samą drogą. Edukacji, prowadzonej zarówno przez media, jak i różne ośrodki medyczne zawdzięczamy, że coraz więcej osób dostrzega w otyłości CHOROBĘ, zagrożenie dla życia i zdrowia oraz podejmuje leczenie.

Wybór formy leczenia nadwagi/otyłości musi być starannie rozważony, z uwzględnieniem korzyści wynikających z wyników leczenia w porównaniu z niebezpieczeństwami i niepowodzeniami.

Obecnie wskazania do operacji bariatrycznej są zwykle ustalane poprzez obliczenie wskaźnika masy ciała (po angielsku Body Mass Index czyli BMI).

liniabrzucha

Strzeż się otyłości brzusznej

oty o brzuszna jpg

Niechciana baza: dieta i aktywność fizyczna

dieta cwiczenia

Podstawą jest rozsądna dieta i aktywność fizyczna. Przy braku powodzenia takiego postępowania i wypełnianiu kryteriów wagowych – należy rozważyć leczenie chirurgiczne.

Podstawowe metody operacyjne w otyłości
 • A. balon żołądkowy
 • B. regulowana opaska żołądkowa
 • C. wycięcie mankietowe żołądka (resekcja mankietowa)
 • D. ominięcie żołądkowe (gastric bypass)

operacje w otylosci

Balon Orbera zakłada się do żołądka pod kontrolą gastroskopu (wziernika żołądkowego). Pozostałe, właściwe operacje są wykonywane metodą laparoskopową.

Przez wiele lat uważano, że leczenie chirurgiczne może być podjęte jedynie wówczas, gdy trwałej redukcji masy ciała nie uzyskano metodami zachowawczymi. Wskazane było, by chory miesiącami a nawet latami stosował dietę, tabletki, ćwiczenia. Teraz, gdy wykazano bezskuteczność leczenia zachowawczego otyłości olbrzymiej  – postępowanie takie uważa się za nieuzasadnione. Wniosek jest jeden: gdy jest otyłość olbrzymia – pacjenta należy operować.

Wstępne leczenie zachowawcze polegające na schudnięciu poprzez dietę czy ćwiczenia, nawet gdy planowana jest operacja, jest przydatne. Nawet niewielka utrata masy ciała poprawia warunki podczas operacji i może zmniejszyć ryzyko powikłań śród- i pooperacyjnych. Zalecenie schudnięcia przed operacją może być też testem na współpracę chorego. Pacjent przed operacją musi znać podstawowe pojęcia dotyczące chirurgicznego leczenia otyłości. Jako przeciwwskazanie uważa się jakiekolwiek uzależnienia: nadużywanie leków, narkotyków i alkoholu. Brak zdolności do samodzielnego życia lub brak wsparcia rodzinnego/socjalnego, u chorych którzy nie potrafią samodzielne funkcjonować, może być także przeciwwskazaniem.

Leczenie chirurgiczne otyłości daje lepsze wyniki niż dieta+ćwiczenia

losy bmi

W europejskich rekomendacjach z 2008 roku potwierdzono, że chirurgia jest najlepszym postępowaniem w zakresie trwałej obniżki masy ciała, likwidacji chorób współistniejących; w efekcie – poprawia jakości życia..

Chorzy z otyłością patologiczną leczeni operacyjnie żyją dłużej  w porównaniu do grupy osób z podobną otyłością leczonych zachowawczo.
Wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości są obecnie jasno sprecyzowane i nie przedstawienie choremu możliwości takiego postępowania może być uważane za błąd. Lekarz powinien przedstawić argumenty za i przeciw takiemu leczeniu, natomiast sama decyzja powinna być ostatecznie podjęta wyłącznie przez chorego. Choremu należy uświadomić ryzyko – z jednej strony życia z otyłością, z drugiej – postępowania operacyjnego. Przy kwalifikacji do leczenia chirurgicznego należy zastanowić się nad:

 • czy u chorego przyczyna otyłości jest odwracalna?
 • jakie korzyści zdrowotne przyniesie operacyjne leczenie otyłości?
 • czy operacja jest jedyną możliwością leczniczą dla chorego?
 • jakie jest ryzyko operacji i czy są szanse na jego zmniejszenie?
 • czy są jakieś przeciwwskazania lub przesłanki, że wynik operacji będzie niezadowalający?
 • czy chory przygotował się do operacji? Czy zmienił swoje zwyczaje życiowe (sposób odżywiania, konieczność ćwiczeń fizycznych)?
 • czy chory przed operacją ma niedobory żywieniowe?

Ważnym etapem kwalifikacji chorych do leczenia chirurgicznego jest edukacja przedoperacyjna chorych. Po operacji chory musi otrzymać dokładną, pisemną informację o rodzaju wykonanej operacji i zaleceniach do przestrzegania. Istotną rolę edukacyjną pełnią spotkania grupy wsparcia.

Podsumowanie

Chorzy z otyłością olbrzymią kwalifikowani do leczenia operacyjnego powinien spełniać odpowiednie kryteria wagowe (plus ew. kryteria dodatkowe), wiekowe, a ich przeszłość medyczna powinna wskazywać na wieloletnie zaangażowanie w leczeniu tej choroby. Chorzy powinni być dobrze poinformowani, zmotywowani, z realnymi oczekiwaniami, akceptujący ryzyko związane z planowanym leczeniem. Decyzję o podjęciu leczenia chirurgicznego podejmuje chory, rolą lekarza jest weryfikacja przyjętych kryteriów tego leczenia oraz pełne wyjaśnienie choremu jego zalet i wad oraz pomoc w wyborze sposobu operacji.

Obszerniejsze informacje na temat leczenia otyłości są na moich stronach internetowych:

www.opaskażołądkowa.pl

www.balonżołądkowy.pl

www.mniejżołądka.pl

Więcej na temat zastosowania balonu żołądkowego w leczeniu otyłości na stronie www.balonżołądkowy.pl

Pytania i odpowiedzi

Jak się zmienia sylwetka ciała z rosnącym BMI?

BMIzmiana

Co robić przy wyliczonym BMI?

Kwalifikując chorych do operacji przyjmuje się dwa zasadnicze kryteria:

 1. BMI większe od 35, gdy jednocześnie pacjent choruje na co najmniej jedną chorobę towarzyszącą, mającą związek z otyłością (sercowo-naczyniowa, bezdech senny, cukrzyca typu 2, choroby narządu ruchu wywołane otyłością, itp.).
 2. BMI większe od 40, nawet gdy poza tym pacjent jest zupełnie zdrowy

Wskazania operacyjne nie ulegają zmianom, gdy w toku przygotowania do leczenia chirurgicznego u chorego dojdzie do redukcji masy ciała. Leczenie chirurgiczne jest również celowe u chorych, którzy znacząco schudli w ramach leczenia zachowawczego, ale nie są w stanie utrzymać niższej masy ciała i ponownie zaczynają tyć. Mniejsze znaczenie ma aktualna waga – decyzję podejmuje się w oparciu o wagę typową  dla chorego.