O mnie

Rocznik 1954; 1979 – dyplom na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku; 1987 – specjalista chirurgii ogólnej; 1990 – doktorat; 1997 – habilitacja; 2013 – profesor zwyczajny.

Od 2002 r. prof. nadzw. AM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, a w latach 2002-2004 Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego AM w Bydgoszczy. Po połączeniu AM w Bydgoszczy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu – profesor UMK i pełnomocnik Rektora UMK ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego (lata 2004 – 2005).

W latach 2001-2012 kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. W okresie kierowania przeze mnie Kliniką Chirurgii powstał w niej wiodący w kraju ośrodek leczenia trudnych przypadków przepuklin, jedyny w regionie ośrodek chirurgii otyłości, wiodący ośrodek regionu w zakresie chirurgii endokrynologicznej, dostępu do łożyska naczyniowego oraz jednej z lepszych oddziałów chirurgii ogólnej.

Autor i współautor ponad 100 prac naukowych opublikowanych w naukowych czasopismach medycznych. Ponad 180 wystąpień na polskich i zagranicznych zjazdach naukowych. Przewodniczący Rady Ordynatorów Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy w latach 2009-2012.

Od września 2012 roku nie jestem kierownikiem Kliniki i nie jestem zatrudniony w szpitalu im. Jurasza w Bydgoszczy (leczyłem „za drogo” i „za trudne przypadki” – no, niestety: TAK BYŁO :-)). Dlatego też nie mam możliwości operowania chorych w Klinice.

Leczę chorych w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej; konsultuję i operuję chorych. Największe doświadczenie zawodowe mam w chirurgii przepuklin, chirurgicznym leczeniu otyłości oraz chirurgii ogólnej (jamy brzusznej). Pierwsza moja publikacja na temat przepuklin – rok 1989; pierwszy zoperowany przeze mnie pacjent z powodu otyłości – rok 2003.