Operacja laparoskopowa 

zeszycia mięśni prostych brzucha

 czyli likwidacji poszerzenia kresy białej

Od kilku lat rośnie się zainteresowanie metodami endoskopowymi i laparoskopowymi przy zabiegach likwidacji poszerzenia kresy białej. Pacjenci oczekują dobrych efektów, przy małych bliznach i szybkim powrocie do zdrowia. Z drugiej strony chirurdzy też mają ambicje, by pokazać kolegom i pacjentom, że potrafią coraz więcej.

Cel zabiegów pozostaje stale taki sam: trwałe zbliżenie do siebie mięśni prostych brzucha i odtworzenie silnej, przedniej ściany brzucha. Przy okazji usunięcie przepuklin: pępkowej oraz innych, będących w linii pośrodkowej ciała czyli z otworem (wrotami przepuklinowymi) w obrębie kresy białej. Zabieg powinien być wykonany z niewielkich nacięć (ran) i jego efekt powinien być trwały.

laparoscopy — kopia progressiveoperacja laparoskopowa

W praktyce zwykle nie zeszywa się mięśni, ale powięzie przykrywające mięśnie (pochewki mięśni prostych brzucha). Szwy założone na mięśnie mogły by je przeciąć. Powięzie są bardziej wytrzymałe.  w innych - dodatkowo wzmacnia się miejsce naprawy materiałem syntetycznym. 

stapler

W jednych metodach stosuje się jedynie zszywanie (ręczne lub mechaniczne - staplerami). Na zdjęciu stapler stosowany do operacji laparoskopowych. Dzięki małej średnicy można go wprowadzić do brzucha poprzez 1 cm trokar.

w zależności od metody operacyjnej siatka przy naprawie przepukliny może być wprowadzona do różnych warstw ściany brzucha (1-5)

Gdy miejsce zeszycie jest słabe - dodatkowo wzmacnia się  materiałem syntetycznym. Na schemacie warstwy ściany brzucha (1-5) do których można wprowadzić siatkę.

Jak odsłonić mięśnie proste brzucha i kresę białą w czasie operacji?

naciecie posrodkowe 1

Oczywiście najprostsze jest cięcie pionowe, pośrodku brzucha. Daje to pełne odsłonięcie obu mięśni prostych oraz kresy - pomiędzy nimi. Wada - wielka blizna po operacji. Niewiele osób chce zamienić uwypuklenie spowodowane rozejściem na dużą bliznę poprzez cały brzuch.

Gdy ma być mała blizna - to oczywiście musi być to operacja laparoskopowa. Niewielkie cięcia: jak dziurki od klucza. Na schemacie podane jest jak można odsłonić mięśnie proste i kresę białą: od góry (pod skórą) oraz od dołu (od strony jamy brzusznej).

odsloniecie miesni i kresy

Zeszycie mięśni prostych "na otwarto" z cięcia w podbrzuszu
(cięcie duże, zeszycie mięśni zwykle jako część plastyki brzucha)

DR ciecie

Typowy, zazwyczaj wykonywany zabieg polega na wykonaniu cięcia nad wzgórkiem łonowy oraz odsłonięcia przedniej powierzchni mięśni (powięzi mięśniowych) po rozpreparowaniu tkanki podskórnej. Po wyznaczeniu brzegów mięśniowych - następuje ich zeszycie szwem. Niektórzy chirurdzy na mięśnie oraz szwy układają dodatkowo siatkę

DR zszycie

Tutaj pokazano, jak zeszyć mięśnie proste po ich odsłonięciu dość dużym cięciem skóry i tkanki podskórnej. W chirurgii określa się takie postępowanie "na otwarto". Pozwala to na dobre odsłonięcie mięśni i możliwość precyzyjnego założenia szwów. 

Wada takiego postępowania: po operacji zostaje blizna. Jedynym ratunkiem jest tak niskie ułożenie tej blizny (nad wzgórkiem łonowym), że zostaje ona schowana pod typowymi majtkami.

lapvsklas

Operacje "małoinwazyjne" - to takie, które są wykonane z niewielkich nacięć. Blizny są małe, ale wykonanie zabiegu o wiele trudniejsze. Są to operacje "laparoskopowe". Tłumaczyłem, dlaczego ta nazwa nie jest precyzyjna w każdym przypadku, ale dla uproszczenia będę ją stosował. Operacja klasyczna = "na otwarto" wymaga dużego cięcia ściany brzucha (po lewej). Daje dobrą widoczność pola operacyjnego, zwykle dobry dostęp do operowanych narządów - ale po zabiegu rana boli, mogą przy gojeniu być powikłania (zakażenie, przepuklina). Na końcu zostaje szpecąca blizna. Powrót do formy - wydłużony.

Tak się zaczyna operacja laparoskopowa

Verres 1 1

Wypełnienie brzucha gazem. Po uśpieniu i znieczuleniu pacjenta - przez ścianę brzucha wprowadza się  igłę Veressa i przez nią brzuch wypełnia się gazem (dwutlenkiem węgla). Gaz unosi ścianę brzucha ponad jelita.

trokar 1

Narzędzia do brzucha wprowadza się poprzez specjalne rurki - trokary. Przez małe nacięcia ściany brzucha (5 mm, 10 mm) wprowadza się rurki - trokary a przez nie narzędzia do jamy brzusznej. W zależności od zabiegu używa się 3 do 5 trokarów. Trokary są tak zbudowane, że - przy zmianie narzędzi - nie wypuszczają gazu z brzucha.

operacja 1 1

Wprowadzenie narzędzi do brzucha przez trokary. Chirurg i jego asysta operują narzędziami znad ściany brzucha oglądając wnętrze brzucha na monitorze. 

Laparoskopowe zeszycie mięśni od góry - od strony tkanki podskórnej 

DR mini2

Operacja laparoskopowa rozejścia mięśni prostych brzucha, dojście znad mięśni - pod skórą. Pierwsze 3 cm nacięcie powłoki brzusznej nad wzgórkiem łonowym. Przez tą ranę wprowadza się trokar 10 mm. Potem jeszcze 2 dwa trokary 5 mm po bokach podbrzusza.  

DR mini3

Powłoka brzuszna unosi się po rozpreparowaniu tkanki podskórnej. Widać ułożenie trokarów w podbrzuszu. Podczas tego zabiegu narzędzia nie wchodzą do jamy brzusznej. Nie jest to więc laparoskopia ale operacja endoskopowa, ale - żeby nie utrudniać - zostaję przy jednej nazwie.

DR podskorne zeszycie1

Widok po rozpreparowaniu tkanki podskórnej. Od góry zdjęcia jest skóra widziana od dołu, od dołu - mięśnie proste brzucha pokryte powięzią. Przestrzeń pomiędzy nimi zaznaczona niebieską kreską - to rozciągnięta kresa biała. Rysunek wyznacza szerokości tej kresy. O tyle trzeba zbliżyć mięśnie do siebie. 

szycie miesni 1 1

Zeszycie mięśni i powięzi szwem ciągłym. Niektórzy chirurdzy na tak zeszyte mięśnie układają dodatkowo siatkę. Całość tutaj.

Laparoskopowe zeszycie mięśni od dołu - od wnętrza brzucha 

rectorectus

Operacja laparoskopowa rozejścia mięśni prostych brzucha, dojście z wnętrza brzucha. Jest jednocześnie przepuklina pępkowa. Pokazane ułożenie trokarów po lewej (2 trokary) i prawej stronie brzucha

poza miesniami 1

Rozpreparowanie przestrzeni pod mięśniami prostymi brzucha, w obrębie pochewek mięśniowych.

szycie miesni 1

Szycie mięśni szwem ciągłym. Tym sposobem likwiduje się rozejście mięśni prostych brzucha.

Zeszycie mięśni i powięzi szwem ciągłym. Niektórzy chirurdzy na tak zeszyte mięśnie układają dodatkowo siatkę.

szew ciagly 1

Powyżej pokazano metody operacyjne, w których zbliżanie mięśni następuje poprzez ich zszywanie szwem ręcznym. Zwykle jest to szew ciągły, ale mogą być to też kolejno zakładane szwy pojedyncze.

Podczas operacji laparoskopowej można zastosować szew mechaniczny. Urządzenie do jego zakładania nazywa się staplerem.

Co to jest stapler - zszywacz mechaniczny?

SkinstaplingPI cleanup

To jest przykład najprostszego staplera - zszywacza do zmykania rany skóry. Urządzenie pochodzi od prostego zszywacza biurowego. Taki stapler skórny ma jednak zalety - ucisk na skórę na brzegach rany jest wyregulowany i stąd blizna powstająca po zagojenia jest delikatna.

zszywacz

Laparoskopowe zespalanie tkanek: endo-staplery w akcji

GIA stapler

Stapler do operacji na otwartym brzuchu

endosplater

 Endostaplery mają małą średnicę - tak, aby można było je wprowadzić do brzucha poprzez 10-12 mm trokar. Górny endostapler ma założony zielony ładunek, dolny - czarny (różnią się wysokością zszywek)

Co i jak robi się staplerem?

stapler

 Po zaciśnięciu staplera na tkance następuje uruchomienie noża. Gdy nóż przesuwa się do przodu - przecina tkanki a jednocześnie zakłada i zaciska po 3 rzędy zszywek po obu stronach cięcia. Tkanki są przecięte, ale jednocześnie oba brzegi szczelnie zamknięte. 

DeviceTissue Gif R2a lowQuality 1

 Szczelne zamknięcie tkanek jest ważne, gdy przecina się żołądek lub jelito; treść jelitowa nie wydostaje się poza przewód pokarmowy. 

Laparoskopowe zeszycie pochewek mięśni prostych ze wzmocnieniem siatka 

endoGIA BPP stplery pozycja

Operacja laparoskopowa rozejścia mięśni prostych brzucha, dojście z wnętrza brzucha. Trzy staplery wprowadzone w podbrzuszu do jamy brzusznej

otwarcie torebek 2

Obustronne otwarcie pochewek mięśni prostych brzucha od strony wnętrza brzucha.

zeszycie pochewek 1

Przez nacięcia pochewek wprowadzone są  ramiona staplera (jedno ramię do prawej pochewki, drugie - do lewej). Po zamknięciu staplera poszerzenie kresy białej zostaje zlikwidowane. Po uruchomieniu staplera dochodzi do zeszycia pochewek w tym położeniu i trwałego zbliżenia mięśni prostych brzucha. 

ulozenie siatki 1

Na połączone mięśnie zostaje ułożona wzmacniająca siatka. Na końcu otwory w pochewkach zostają zeszyte. Tutaj cały film

Terminy najbliższych konsultacji